1 azam

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

1 azam

michealllina sandanasamy
bagaimana kah boleh saya memohon untuk programe ini saya boleh dihubungi
di 016 620 9641
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 1 azam

JKM Petaling
Tuan/puan, kriteria utama Program 1Azam ini adalah terbuka kpd kategori OKU, Ibu Tunggal dan Warga Emas yang menjadi Klien JKM atau Klien yang menerima bantuan kewangan dari JKM.Dimana kelulusan bantuan bergantung kepada kriteria dan kelayakan yang telah ditetapkan.

Jika bukan Penerima Bantuan JKM, tuan/puan boleh mengemukakan permohonan terus di :

Kementerian Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat
No 55,
Persiaran Perdana Presint 4,
62100 Putrajaya.
MALAYSIA.
Tel: 03-8323 1000
Faks: 03-8323 2000