1azam

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

1azam

patrick arik
1azam untuk peruncitan ada kh..?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 1azam

jkmpetaling
Administrator
Patrick Arik untuk Azam Niaga pakej yg disediakan adalah yg tertera sahaja.

Bagi lain-lain maklumat berkenaan Program 1AZAM, tuan/puan boleh merujuk di laman sesawang :

http://www.kpwkm.gov.my/nkra/1azam
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling