Anak nakal

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Anak nakal

Nagesh
Saya ada pertanyaan, anak saya sangat nakal dan saya ingin masukkan ke rumah JKM. Bagaimana caranya?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Anak nakal

PKMD Petaling
En Nagesh,

JKM memang membantu kes kanak-kanak yang nakal di mana kami menyediakan program kaunseling.

Selain itu, sekiranya anak sudah tidak mampu dikawal oleh ibu bapa sehingga memberi kemudharatan kepada kanak-kanak berkenaan, ibu bapa boleh berbincang dengan pegawai kami untuk proses selanjutnya.

Sila hubungi UNIT KANAK-KANAK kami untuk maklumat selanjutnya.

Terima aksih atas pertanyaan.