Bantuan Sara Hidup dan Perubatan Sakit Jantung Warga Emas

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bantuan Sara Hidup dan Perubatan Sakit Jantung Warga Emas

fara
Saya ingin memohon bagi pihak ibu saudara yang tiada punya suami dan anak untuk mendapat bantuan:
1) Sara hidup bulanan
2) Perbelanjaan untuk menjalani pembedahan jantung

Saya ingin mengetahui cara-caranya.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bantuan Sara Hidup dan Perubatan Sakit Jantung Warga Emas

jkmpetaling
Administrator
Bagi permohonan bantuan kewangan JKM, puan boleh merujuk atau memohon terus di Pejabat Kebajikan Masyarakat yang berhampiran.

Untuk pengetahuan puan JKM tiada mempunyai peruntukan khas menampung kos pembedahan jantung dan untuk maklumat lanjut berkenaan kos pembedahan puan boleh merujuk kepada pihak ZAKAT berhampiran atau Yayasan Kebajikan Negara atau Jabatan Kebajikan Perubatan di hospital berkaitan.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling