KANAK-KANAK JALANAN ATAU DIKENALI SEBAGAI KNK2 GELANDANGAN

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

KANAK-KANAK JALANAN ATAU DIKENALI SEBAGAI KNK2 GELANDANGAN

MISS TAN
BAGAIMANA PIHAK JKM MENANGANI MASALAH KANAK-KANAK JALANAN ATAU APAKAH TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PIHAK JKM JIKA KES  DILAPORKAN? TQ


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: KANAK-KANAK JALANAN ATAU DIKENALI SEBAGAI KNK2 GELANDANGAN

jkmpetaling
Administrator
Pihak kami banyak menerima aduan daripada pihak awam berhubung kes kanak-kanak jalanan atau lebih jelas lagi kanak-kanak yang terlibat dengan kes-kes jualan dan kutipan derma di tempat awam.

Kami beroperasi di peringkat daerah akan bertindak berdasarkan maklumat yang diberi. Sekiranya semasa lawatan di lakukan, kanak-kanak tersebut masih lagi berada di tempat yang di adukan, pihak kami akan menyelamatkan kanak-kanak dan menempatkan di tempat selamat yang telah di gazetkan oleh undang-undang di bawah Akta kanak-kanak 2001. Siasatan lanjut akan di lakukan terhadap penempatan kanak-kanak mengikut lunas-lunas undang-undang yang termaktub di bawah akta yang sama.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling