OKU susah nak dapat kerja

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

OKU susah nak dapat kerja

cempaka
OKU bisu dan pekak bersamaan fizikal susah nak dapat kerja di mana-mana. Mohon mcm2 tempat, semua tak terima. Ada yg terima, jauh dari tempat tinggal. Gaji hanya cukup2 makan sahaja.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: OKU susah nak dapat kerja

jkmpetaling
Administrator
Bagi memberi akses pekerjaan kepada OKU, Jabatan Tenaga Kerja menyediakan laman sesawang Jobsmalaysia kepada OKU yang ingin mencari pekerjaan atau majikan yang ingin menawarkan pekerjaan kepada OKU.

Laman sesawang Jobsmalaysia boleh dicapai di alamat http://www.jobsmalaysia.gov.my/.

Secara alternative, OKU juga boleh mendaftar di Pejabat Tenaga Kerja/Jobsmalaysia Center yang berhampiran dan mendapat maklumat lanjut mengenai peluang-peluang pekerjaan yang disediakan.

sumber dari : http://jtksm.mohr.gov.my/
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling