PERMOHONAN ANAK ANGKAT LELAKI BUJANG

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PERMOHONAN ANAK ANGKAT LELAKI BUJANG

Anwar AAB
Salam Tuan. Adakah saya sebagai lelaki bujang 40-an akan dipertimbangkan dalam permohonan untuk anak angkat? saya sangat sayangkan kanak-kanak tetapi jodoh saya sudah beberapa kali tidak smpai ke perkahwinan. Adakah permohonan saya sia-sia? Mohon pencerahan. Terima kasih.