PERMOHONAN ANAK ANGKAT LELAKI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PERMOHONAN ANAK ANGKAT LELAKI

AYU MARLINA ROSMAN
BAGAIMANA SAYA INGIN MEMOHON UNTUK ANAK ANGKAT
SAYA DAH BERKAWIN 8THN TAPI MASIH TIDAK DIKURNIAKAN CAHAYA MATA.
MASIH BELUM ADA REZEKI..KAMI INGIN SANGAT MEMOHON
MINTA BANTU KAMI.minta email kepada saya
ayu.nazattdi@yahoo.com