Pentukaran name ibu saja

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pentukaran name ibu saja

Nisha36
Bole ka says buat pentukaran name ibu saja.keatas tiga aanak saya yang it umur 5/3/2.tapi nama bapa tak tukar.hanya tukar nama ibu saja.bole ke macam tu.kalau bole macam mana caranya.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pentukaran name ibu saja

jkmpetaling
Administrator
Tidak boleh menukar maklumat nama ibu kandung yang telah dinyatakan dalam Sijil Lahir. maklumat lanjut Puan boleh berhubung terus dengan Jabatan Pendaftaran Negara.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling