Pertanyaan mengenai cara anak angkat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pertanyaan mengenai cara anak angkat

Ruby
Saya ingin bertanya mengenai prosedur anak angkat. Saya telah membela seorang kanak-kanak dari umurnya 8 bulan dan sekarang dia berumur 7 tahun. Ibu Bapa kandung serahkan dia semasa dia berumur 8 bulan. Sijil beranak dan juga buku suntikan semua dekat saya juga.

Sekarang dia sudah bersekolah darjah 1. Untuk pengetahuan anak , saya dan suami saya adalah ibu bapa dia. Dia tidak kenal akan ibu bapa kandung. Ibubapa kandung tidak pernah datang jumpa dia untuk 6 tahun lalu. Tetapi bila minta untuk penukaran nama sebagai anak angkat, ibu bapa kandung tidak bersetuju. Anak masih tinggal dengan saya.