Pertukaran nama ayah untuk anak tak sah taraf

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pertukaran nama ayah untuk anak tak sah taraf

cumicikiku
salam,

saya mempunyai sahabat non muslim yang telah melahirkan anak luar nikah yang kini berusia 3 tahun. Anak itu telah pun mempunyai surat beranak. Nama ayah anak tersebut ialah nama ayah yang sebenar, (yang masih belum berkahwin dengan sahabat saya). adakah boleh, andainya sahabat saya ingin menukar nama ayah di dalam surat beranak tersebut kepada nama ibunya atau nama lelaki yang akan dikahwininya? Ayah kanak2 tersebut telah pun melarikan diri.

terima kasih.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pertukaran nama ayah untuk anak tak sah taraf

jkmpetaling
Administrator
Wslm, Boleh tukar nama ayah kandung kpd nama lelaki yg akan kahwin dgn ibu kanak2 dgn membuat permohonan pengangkatan di mahkamah. Pemohon mesti berkahwin dulu dgn bakal suaminya..barulah boleh buat penagngkatan di bawah akta pengangkatan 1952. Kena ambik lawyer.

Nama ibu memang ada dalam maklumat ibu kandung..tidak perlu tukar

Permohonan ini hanya utk non muslim sahaja
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling