Re : pusat pemuliharan akhlak islam (oku)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re : pusat pemuliharan akhlak islam (oku)

cik ummi fatimah binti hj abdullah
assalamualaikum...

salam masalah hal cuma tnya pusat pemuliharan akhlak islam sana ke?

email check : ummi0ku@gmail.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Re : pusat pemuliharan akhlak islam (oku)

jkmpetaling
Administrator
Wslm,

Mohon puan bagi maklumat lanjut berkenaan perkhidmatan yang diperlukan.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling