agensi pekerjaan untuk OKU

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

agensi pekerjaan untuk OKU

nadia
saya merupakan OKU kategori fizikal. saya sekarang dalam usaha mencari pekerjaan yang bersesuain dengan kemampuan diri namun agak sukar kerana semuanya saya perlu bersaing dengan orang yang normal. jabatan kebajikan atau kementerian tak ade sediakan satu agensi yang membantu golongan seperti saya ini untuk mendapatkan pekerjaan?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: agensi pekerjaan untuk OKU

jkmpetaling
Administrator
Cik/Puan Nadia,

Bagi memberi akses pekerjaan kepada OKU, Jabatan Tenaga Kerja menyediakan laman sesawang Jobsmalaysia kepada OKU yang ingin mencari pekerjaan atau majikan yang ingin menawarkan pekerjaan kepada OKU.

Laman sesawang Jobsmalaysia boleh dicapai di alamat http://www.jobsmalaysia.gov.my/.

Secara alternative, OKU juga boleh mendaftar di Pejabat Tenaga Kerja/Jobsmalaysia Center yang berhampiran dan mendapat maklumat lanjut mengenai peluang-peluang pekerjaan yang disediakan.

sumber dari : http://jtksm.mohr.gov.my/
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: agensi pekerjaan untuk OKU

nadia
Terima kasih atas maklumat yang diberikan. Untuk makluman saya telah pun mendaftar di jabatan tenaga kerja tetapi sampai sekarang saya masih tidak bo,leh mengakses laman web tersebut.. saya telah merujuk perkara ini ke jtk tetapi masih belum mendapat maklumbalas.


From: jkmpetaling [via Forum Pertanyaan] <[hidden email]>
To: nadia <[hidden email]>
Sent: Sunday, August 18, 2013 12:20 AM
Subject: Re: agensi pekerjaan untuk OKU

Cik/Puan Nadia,

Bagi memberi akses pekerjaan kepada OKU, Jabatan Tenaga Kerja menyediakan laman sesawang Jobsmalaysia kepada OKU yang ingin mencari pekerjaan atau majikan yang ingin menawarkan pekerjaan kepada OKU.

Laman sesawang Jobsmalaysia boleh dicapai di alamat http://www.jobsmalaysia.gov.my/.

Secara alternative, OKU juga boleh mendaftar di Pejabat Tenaga Kerja/Jobsmalaysia Center yang berhampiran dan mendapat maklumat lanjut mengenai peluang-peluang pekerjaan yang disediakan.

sumber dari : http://jtksm.mohr.gov.my/
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PetalingIf you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://forum-pertanyaan.39922.x6.nabble.com/agensi-pekerjaan-untuk-OKU-tp31p32.html
To unsubscribe from agensi pekerjaan untuk OKU, click here.
NAML


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: agensi pekerjaan untuk OKU

jkmpetaling
Administrator
Pihak kami tidak dapat memastikan masalah jabatan berkenaan, walau bagaimanapun kami ingin mencadangkan agar pihak puan membuat pertanyaan / aduan di talian /email seperti di bawah :

Telephone : 603-8886 5000
Call Centre Call Centre : 603-8871 1245 / 603-8871 1246 / 603-8871 1279
Call Centre Telekerja : 03-8888 9111
Fax Fax : 603-8889 2368
E-Mail E-Mail : jtksm@mohr.gov.my

Untuk makluman, pihak kami akan cuba mengemaskini maklumat peluang kerjaya sekiranya ada ditawarkan oleh mana-mana agensi/swasta.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: agensi pekerjaan untuk OKU

nadia
terima kasih atas segala makluman dan bantuan.


From: jkmpetaling [via Forum Pertanyaan] <[hidden email]>
To: nadia <[hidden email]>
Sent: Monday, August 19, 2013 3:06 AM
Subject: Re: agensi pekerjaan untuk OKU

Pihak kami tidak dapat memastikan masalah jabatan berkenaan, walau bagaimanapun kami ingin mencadangkan agar pihak puan membuat pertanyaan / aduan di talian /email seperti di bawah :

Telephone : 603-8886 5000
Call Centre Call Centre : 603-8871 1245 / 603-8871 1246 / 603-8871 1279
Call Centre Telekerja : 03-8888 9111
Fax Fax : 603-8889 2368
E-Mail E-Mail : [hidden email]

Untuk makluman, pihak kami akan cuba mengemaskini maklumat peluang kerjaya sekiranya ada ditawarkan oleh mana-mana agensi/swasta.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PetalingIf you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://forum-pertanyaan.39922.x6.nabble.com/agensi-pekerjaan-untuk-OKU-tp31p34.html
To unsubscribe from agensi pekerjaan untuk OKU, click here.
NAML


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: agensi pekerjaan untuk OKU

jkmpetaling
Administrator
In reply to this post by jkmpetaling
Sanma-sama,

Untuk makluman, pihak kami akan cuba mengemaskini maklumat peluang kerjaya sekiranya ada ditawarkan oleh mana-mana agensi/swasta.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling