bayaran bantuan okutb

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bayaran bantuan okutb

aiman
Salam,,,brapa haribulan bayaran bantuan okutb bagi bulan
Jun akan diagihkan?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: bayaran bantuan okutb

PKMD Petaling
Semua bantuan jun telah dimasukkan kedalam akaun. Sila semak dengan pihak bank. Sekiranya ada sbrg masalah tuan boleh hubungi pihak kami atau terus datang ke pejabat.