berkaitan baby hatch petaling jaya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

berkaitan baby hatch petaling jaya

ashikin mohamed
Salam dan selamat sejahtera,

Saya Nur Ashikin Bt Mohamed, pelajar tahun akhir Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk makluman tuan/puan saya sedang menjalankan kajian berkaitan dengan pengurusan Baby Hatch dan Stigma keluarga anak tak sah taraf kajian kes di pusat baby hatch di Petaling. Saya ingin mendapatkan statistic anak yang ditinggalkan di pusat baby hatch tersebut dan ingin bertanya adakah anak tersebut diletakkan di bawah pengawasan JKM Petaling Jaya setelah ditinggalkan di pusat baby hatch ? Terima kasih