ingin mendapatkan alatan sokongan-alat tulis untuk anak OKU

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ingin mendapatkan alatan sokongan-alat tulis untuk anak OKU

hazimah
Assalamualaikum./..

Saya mempunyai anak kurang upaya berumur 5 tahun. Anak saya tidak mampu untuk berjalan. Sekarang saya sudah memasuki tadika tetapi tidak berupaya untuk menulis dengan baik. Saya difahamkan ada alat bantuan untuk dia menulis dengan baik...iaitu pensil atau pen yang mempunyai cincin untuk dia tidak terketar2 untuk menulis...
di mana saya dapat membeli alat tulis tersebut dan di mana boleh saya dapatkan kerusi yang sesuai untuk dia di dalam kelas.

terima kasih.