jagaan kanak dirumah sewa

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

jagaan kanak dirumah sewa

Raihanah binti rozali
saya ingi menjaga 5orang kanak perlu ke saya mendaftar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jagaan kanak dirumah sewa

jkmpetaling
Administrator
Pn Raihanah Binti Rozali, sekiranya puan telah menerima masuk 4 orang atau lebih kanak-kanak berumur di bawah 4 tahun, melebihi 1 isi rumah dengan menerima upah, premis puan telah beroperasi sebagai taska mengikut Akta Taska 1984 pindaan 2007, sehubungan dengan itu, pengoperasian taska adalah perlu didaftarkan walaupun pengoperasian taska di rumah.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jagaan kanak dirumah sewa

sabry
boleh saya tahu sekirannya isteri saya ingin menjaga kanak2 atau mengambil upah untuk penjagaan melebihi 4 orang apa yang harus isteri saya buat atau apa yang isteri saya perlu ada contoh adakah perlu menghadiri mana2 krsus atau taklimat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jagaan kanak dirumah sewa

jkmpetaling
Administrator
Tuan diminta merujuk kepada Pegawai Taska di daerah berhampiran tempat tinggal tuan, kerana pihak JKM memerlukan maklumat yang terperinci mengenai pertanyaan tuan.
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling