penyakit sawan

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

penyakit sawan

chan soo lin
saya mahu tanya, sawan dikira oku atau tidak?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: penyakit sawan

jkmpetaling
Administrator
maaf kelewatan menjawab pertanyaan..

setakat ini sawan  (epilepsy) masih belum terdapat dalam senarai kategori orang kurang upaya di Malaysia. walaupun begitu, terdapat juga kes epilepsy yang di diagnosis oleh pakar perubatan pada tahap kronik yang mana menyebabkan pesakit hilang upaya dari segi fizikal (tidak mampu mengurus diri sendiri, bergantung kepada ubat, tidak boleh berkerja dan lain-lain).
Walaubagiamanpun, tahap ketidak upayaan dan kategori adalah bergantung atau ditentukan oleh pakar perubatan yang berkaitan penyakit.

Tuan/puan bolehlah merujuk kepada pihak yang lebih pakar atau Jabatan Perkhidmatan OKU (JPOKU) untuk penjelasan lebih lanjut. Atau hubungi pihak kami 0378422584/0378422587
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling